ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πληρωμή των συνδρομών ηλεκτρονικών περιοδικών για τα έτη 2009 και 2010, διότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, παρά τις προσπάθειες του Σ.Ε.Α.Β (HEAL-Link) και τις υποσχέσεις του ΥΠΕΠΘ δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, ούτε υπήρξε πρόβλεψη για την κάλυψη του κόστους των συνδρομών στις ηλεκτρονικές πηγές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως συνέβαινε ανελλιπώς από το 2003. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι εκδότες, παρότι δεν είχαν υπογραφεί συμβάσεις, παρείχαν πρόσβαση στις πηγές τους καθΆ όλη τη διάρκεια του 2009.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τον κ. Βασίλη Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα κονδύλια που απαιτούνται για τις συνδρομές του 2009 και του 2010 έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2010 και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Μετά από τις εξελίξεις αυτές, έγιναν από το Σ.Ε.Α.Β (HEAL-Link) προς το Υπουργείο Παιδείας όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής ΣΑΕ.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν σχετικά οι εκδότες των περιοδικών, αλλά επειδή ήδη μας έχει παραχωρηθεί πρόσβαση για δεύτερο χρόνο χωρίς συμβάσεις και φυσικά χωρίς πληρωμή των οφειλών, τα μηνύματα που δεχόμαστε δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για το μέλλον της ενημέρωσης από επιστημονικές πηγές. Οι εκδότες δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν την παροχή της πρόσβασης, εφόσον μάλιστα δεν διαφαίνεται ακόμη δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις πληρωμές.

Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει τραγική κατάληξη για ένα εγχείρημα που σχεδιάστηκε με φιλόδοξους στόχους, τους οποίους όχι μόνο επέτυχε αλλά ξεπέρασε κιόλας και για την οποία δεν ευθύνεται ο Σ.Ε.Α.Β (HEAL-Link). Μια τέτοια κατάληξη θα είναι μη αναστρέψιμη, με οδυνηρές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας.

Δεδομένης και της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας είναι αδύνατο να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τα ιδρύματα με ίδια χρηματοδότηση στις οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτεί το ευρύτατο φάσμα επιστημονικής πληροφόρησης που σήμερα παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. (Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να δείτε εδώ).

Κατόπιν τούτου το Δ. Σ. του Σ.Ε.Α.Β (HEAL-Link) θεωρεί ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα για τις εξελίξεις και να προειδοποιήσει ότι είναι πιθανή η διακοπή, στο άμεσο μέλλον, της πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές που παρέχει ο Σ.Ε.Α.Β (HEAL-Link).

Ήδη ο εκδοτικός οίκος Elsevier ανακοίνωσε ότι προτίθεται μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2010 να διακόψει στα μέλη του Σ.Ε.Α.Β. την πρόσβαση στη βάση ScienceDirect, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ηλεκτρονικά του περιοδικά, και στην βιβλιογραφική βάση Scopus.

Share