Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Πηγών

Λοιπές Υπηρεσίες ΣΕΑΒ

Ενιαία μηχανή αναζήτησης

Οι εκδότες  με τους οποίους έχει συμφωνίες ο ΣΕΑΒ, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της επιστημονικής κοινότητας και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του COVID-19, έχουν προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Επίσης μέσω της πύλης COVID-19 Open Research Gateway, που έχει δημιουργήσει το OpenAIRE, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο σχετικό με την πανδημία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες πάντα δίπλα στις κοινότητές τους

Συνεργασία ΣΕΑΒ και Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στα πλαίσια του έργου «OpenAIRE-Advance» για την υποστήριξη της Ανοιχτής Πρόσβασης και των Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη

Τα Νέα μας

Events


43 Μέλη που περιλαμβάνουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα....