Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στον υπηρεσία Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στον υπηρεσία Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On – SSO), για την υπηρεσία υπηρεσία Acland’s Video Atlas of Human Anatomy, είναι πλέον διαθέσιμη.

Οδηγίες :

  1. Κλικ στο “Sign in – Shibboleth” ή απευθείας κλικ εδώ
  2. Επιλογή του GRNet federation
  3. Επιλογή του ιδρύματός σας, από τη λίστα ιδρυμάτων και εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου. Στη συνέχεια “Αποδοχή”.
  4. Επιβεβαίωση ορθής πρόσβασης

Share