Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG) αναμένεται να διακοπεί στο προσεχές διάστημα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας ανανέωσης της σύμβασης. Η καθυστέρηση οφείλεται στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης.

Share