Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Πηγών

Λοιπές Υπηρεσίες ΣΕΑΒ

Ενιαία μηχανή αναζήτησης

Συνεργασία ΣΕΑΒ και Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στα πλαίσια του έργου «OpenAIRE-Advance» για την υποστήριξη της Ανοιχτής Πρόσβασης και των Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη

Τα Νέα μας

Events

Feb 22 2019
  • 12:00PM
  • Larisa, Greece

PALC24

Εκδήλωση θεσμός για την κοινωνία των Βιβλιοθηκών στον Ελλαδικό χώρο είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για συζητήσεις, ενημερώσεις πάνω στα τελευταία νέα, παρουσιάσεις των τεχνολογικών και λειτουργικών εξελίξεων, επαφές με επιστήμονες που δρουν και κινούνται μέσα στις Βιβλιοθήκες αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες-προμηθευτές, όπως και μια ευκαιρία για εποικοδομητικές διαφωνίες, αλλά και συνεργατικές συμφωνίες…49 Μέλη που περιλαμβάνουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα....