Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Πηγών

Λοιπές Υπηρεσίες ΣΕΑΒ

Ενιαία μηχανή αναζήτησης

Το αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων HARDMIN (Hellenic Academic Research Data Management Initiative) είναι μια υποδομή για τους/ις Έλληνες ερευνητές/ριες που αποσκοπεί στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων τους.

Συνεργασία ΣΕΑΒ και Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στα πλαίσια του έργου «OpenAIRE-Advance» για την υποστήριξη της Ανοιχτής Πρόσβασης και των Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη

Τα Νέα μας

Events


43 Μέλη που περιλαμβάνουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα....