Συμπόσιο “Ανοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό: Ερευνητικές Διαδικασίες, Ερευνητικά Δεδομένα, Συνεργασίες” – 29 και 30 Νοεμβρίου 2018

Συμπόσιο “Ανοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό: Ερευνητικές Διαδικασίες, Ερευνητικά Δεδομένα, Συνεργασίες” – 29 και 30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για το διήμερο συμπόσιο για την Ανοιχτή Επιστήμη που διοργανώνει το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο συντονισμού των ευρωπαϊκών έργων OpenAIRE και RDA Europe καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας για τα Ερευνητικά Δεδομένα HELIX (ΓΓΕΤ).

Η εγγραφή και συμμετοχή στο συμπόσιο είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία του συμποσίου, την εγγραφή και το πρόγραμμα, παρακαλώ μεταβείτε εδώ.

Share