Περίοδος δοκιμών για την τρίτη έκδοση της δικτυακής πύλης HEAL-Link

Περίοδος δοκιμών για την τρίτη έκδοση της δικτυακής πύλης HEAL-Link

Ξεκίνησε η περίοδος δοκιμών για την τρίτη έκδοση (v.3) της δικτυακής πύλης HEAL-Link. Μπορείτε να την επισκεφτείτε εδώ. Για οποιαδήποτε γνώμη ή επισήμανση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Share