Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του έτους 2023

Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του έτους 2023

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η αναφορά προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ για το έτος 2023 είναι πλέον διαθέσιμη.

Σε αυτήν την έκδοση, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δημοσιεύσεις που υποστηρίζονται από τις συμφωνίες απαλλαγής και έκπτωσης, καθώς οι δημοσιεύσεις από τα συμμετοχικά προγράμματα προστίθενται σε μετέπειτα στάδιο.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του Παραρτήματος Επιστημονικής Επικοινώνησης εδώ.

Share