Πληροφορίες για αλλαγές & μετακινήσεις τίτλων που αφορούν στους Βιβλιοθηκονόμους

Πληροφορίες για αλλαγές & μετακινήσεις τίτλων που αφορούν στους Βιβλιοθηκονόμους

Λόγω συχνών αλλαγών και μετακινήσεων τίτλων μεταξύ των εκδοτών αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ο οποίος προορίζεται για την ενημέρωση των υπευθύνων των Βιβλιοθηκών που είναι μέλη του HEAL-Link. Ο κατάλογος αυτός βρίσκεται στις προστατευμένες σελίδες του δικτυακού τόπου του HEAL-Link.

Share