Διακόπτεται η πρόσβαση στο SWETSNetNavigator

Διακόπτεται η πρόσβαση στο SWETSNetNavigator

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι από 1/1/2003 δε θα ανανεωθεί η πρόσβαση στο SWETSNetNavigator.

Share