Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης

Ο ΣΕΑΒ στηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση (στο εξής ΑΠ) σχεδόν από το ξεκίνημά της, υιοθετώντας πολιτικές και πρακτικές υποστήριξης τόσο του πράσινου όσο και του χρυσού δρόμου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον χρυσό δρόμο, έχει υπογράψει αρκετές συμφωνίες με εκδότες, που προβλέπουν δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ΑΠ με μερική ή πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης από τον ΣΕΑΒ και παράλληλα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και προγράμματα ΑΠ.

Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ΑΠ στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Προκειμένου να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για ΑΠ, θα πρέπει ο/η κύριος/α συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ (δηλαδή στα «ενεργά μέλη» ενός ιδρύματος, όπως ο φοιτητικός πληθυσμός, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, κύριοι/ες ερευνητές/τριες κ.α.), να δηλώνει ή να επιλέγει από το μενού στο σύστημα του εκδότη το ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ στο οποίο ανήκει (affiliation) και να χρησιμοποιεί για την υποβολή τον ιδρυματικό του/ης λογαριασμό. Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων χρήσης των όρων ΑΠ των συμφωνιών από συγγραφείς που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες μπορείτε να βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Επισημαίνεται ότι οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη. Συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους που προβλέπονται για κάθε εκδότη, καθώς οι συμφωνίες περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε τον τίτλο του περιοδικού ή να επιλέξετε έναν από τους κύριους τύπους υποστήριξης, δηλαδή περιοδικά με πλήρη απαλλαγή ή με έκπτωση, μέσω του Ευρετηρίου Επιλέξιμων Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης.


Λεπτομέρειες συμφωνίας: Μονοετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και 94 δημοσιεύσεις ΑΠ σε υβριδικά και χρυσά περιοδικά, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2024
Επιστημονικό πεδίο: Χημεία και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 94 δημοσιεύσεων
Τύποι άρθρων: όλοι οι τύποι εκτός από additions, corrections, editorials
Επιλέξιμα περιοδικά: Υβριδικά και χρυσά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC BY
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να αυτό-αρχειοθετεί την αποδεκτή μορφή του άρθρου (accepted manuscript) σε ιδρυματικό αποθετήριο, αποθετήριο χρηματοδότη ή σε προσωπικό ιστότοπο μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού 12 μηνών από τη δημοσίευση του άρθρου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εκδότη για τις πολιτικές σχετικά με τις προδημοσιεύσεις, τον διαμοιρασμό και την ανάρτηση άρθρων


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει πρόσβαση στην πλήρη συλλογή του εκδότη (εκτός των ACM books) και απεριόριστο αριθμό δημοσιεύσεων ΑΠ, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμη των υπολογιστών και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα
Τύποι άρθρων: Research articles, review articles και conference ή proceedings papers
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: Όλες οι CC άδειες
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς διατηρούν το δικαίωμα να αναρτούν την προδημοσιευμένη (pre-print), υποβληθείσα, αποδεκτή και κατόπιν ομότιμης κρίσης μορφή του άρθρου τους στην ιστοσελίδα τους, στο ιδρυματικό τους αποθετήριο, σε αποθετήριο που νόμιμα επιβάλλεται από τον φορέα χρηματοδότησης της έρευνας που αφορά το άρθρο και σε οποιοδήποτε μη εμπορικό αποθετήριο που δεν αναπαραγάγει τους πίνακες περιεχομένων της ACM. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του εκδότη


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση στην πλήρη συλλογή περιοδικών του εκδότη και απεριόριστο αριθμό δημοσιεύσεων ΑΠ, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα
Τύποι άρθρων: Ρesearch articles, review articles, rapid communication, brief report, case report
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: Όλες οι CC άδειες
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): H προδημοσίευση (preprint) μπορεί να αναρτηθεί σε προσωπικό ιστότοπο και αποθετήρια οποτεδήποτε. Η αποδεκτή μορφή (accepted manuscript) μπορεί να κατατεθεί σε προσωπικό ιστότοπο και σε τμηματικό, ιδρυματικό ή/και μη εμπορικό θεματικό αποθετήριο, όταν γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση το άρθρο, για περιοδικά των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και μετά την πάροδο 6 μηνών από τη δημοσίευση για περιοδικά των Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Ιατρικής (STM journals). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του εκδότη, ενώ πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για προδημοσιεύσεις μπορείτε να βρείτε εδώ
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Συμφωνία Read & Publish 3 ετών, 2019-2021. Προβλέπει τη σταδιακή πρόσβαση στην πλήρη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 70 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 70 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Research articles, review articles, rapid communication
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά κάθε έτους (το 2019 στα περιοδικά της 2016 Full Collection, το 2020 στα περιοδικά της 2019 Full Collection και το 2021 στα περιοδικά της 2021 Full Collection). Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC-SA και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η προδημοσίευση (preprint) μπορεί να αναρτηθεί στο ιδρυματικό αποθετήριο. Η αποδεκτή μορφή (accepted manuscript) μπορεί να κατατεθεί σε ιδρυματικό αποθετήριο, όταν γίνει η δημοσίευση, για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και μετά τους 6 μήνες για τα περιοδικά Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Ιατρικής (STM journals)

Ο προβλεπόμενος αριθμός των άρθρων στα χρυσά περιοδικά έχει εξαντληθεί


Λεπτομέρειες συμφωνίας: Μονοετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και 30 δημοσιεύσεις ΑΠ σε υβριδικά περιοδικά και 5 δημοσιεύσεις σε χρυσά περιοδικά, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 30 δημοσιεύσεων σε υβριδικά περιοδικά και των 5 δημοσιεύσεων σε χρυσά περιοδικά
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Υβριδικά και χρυσά περιοδικά καθώς και περιοδικά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Subscribe to Open. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί τη τελική δημοσιευμένη εκδοχή του άρθρου (published pdf) για αυτο-αρχειοθέτηση (στην προσωπική του ιστοσελίδα) και για ανάρτηση σε ιδρυματικό αποθετήριο ή σε μη κερδοσκοπικό εξυπηρετητή (server) μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού 12 μηνών από τη δημοσίευσή του. Η πηγή δημοσίευσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και θα πρέπει να δηλώνεται ο σύνδεσμος στη σελίδα του περιοδικού ή το DOI του άρθρου. Ο συγγραφέας δεν επιτρέπεται να αυτο-αρχειοθετεί τα άρθρα του σε δημόσια ή/και εμπορικά θεματικά αποθετήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και 25 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2021-2023
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 25 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι επιστημονικών άρθρων, με εξαίρεση τύπους όπως book reviews, letters, editorials, obituaries, errata κ.α.
Επιλέξιμα περιοδικά: Υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί τη τελική δημοσιευμένη εκδοχή του άρθρου (published pdf) για αυτο-αρχειοθέτηση (στην προσωπική του ιστοσελίδα) και για ανάρτηση σε ιδρυματικό αποθετήριο ή σε μη κερδοσκοπικό εξυπηρετητή (server) μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού 12 μηνών από τη δημοσίευσή του. Η πηγή δημοσίευσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και θα πρέπει να δηλώνεται ο σύνδεσμος στη σελίδα του περιοδικού ή το DOI του άρθρου. Ο συγγραφέας δεν επιτρέπεται να αυτο-αρχειοθετεί τα άρθρα του σε δημόσια ή/και εμπορικά θεματικά αποθετήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη


Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Case Report (CRP), Data (DAT), Full-length article (FLA), Microarticle (MIC), Original software publication (OSP), Practice Guidelines (PGL), Protocol (PRO), Review article (REV-journals), Replication Studies (RPL), Short communication (SCO), Short survey (SSU), Video Article (VID)
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά εκτός των τίτλων Cell και Lancet. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Διαδικασία δημοσίευσης σε Elsevier
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η προδημοσίευση (preprint) μπορεί να κατατίθεται άμεσα στο ιδρυματικό αποθετήριο αλλά κάποια περιοδικά ενώσεων (society-owned) μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική. Συστήνουμε να ανατρέχετε κάθε φορά στην ενότητα «Οδηγός για συγγραφείς» (Guide for authors) κάθε περιοδικού για περαιτέρω πληροφορίες ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Case Report (CRP), Data (DAT), Full-length article (FLA), Microarticle (MIC), Original software publication (OSP), Practice Guidelines (PGL), Protocol (PRO), Review article (REV-journals), Replication Studies (RPL), Short communication (SCO), Short survey (SSU), Video Article (VID)
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά εκτός των τίτλων Cell και Lancet. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η προδημοσίευση (preprint) μπορεί να κατατίθεται άμεσα στο ιδρυματικό αποθετήριο αλλά κάποια περιοδικά ενώσεων (society-owned) μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική. Συστήνουμε να ανατρέχετε κάθε φορά στην ενότητα «Οδηγός για συγγραφείς» (Guide for authors) κάθε περιοδικού για περαιτέρω πληροφορίες ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Άρθρο πλήρους περιεχομένου, δηλ. δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη, λέξεις-κλειδιά και έχει περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed), όπως research articles
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: CC-BY
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Όταν δημοσιευθεί ένα άρθρο, ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να αυτοαρχειοθετήσει τη μεταδημοσίευση και συγκεκριμένα την αποδεκτή μορφή του άρθρου (Author Accepted Manuscript) σε προσωπικό αποθετήριο, σε θεματικό αποθετήριο και σε εταιρικό ή ιδρυματικό αποθετήριο και να το καταστήσει ανοικτής πρόσβασης για μη εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς με πλήρη αναφορά (full attribution). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Άρθρο πλήρους περιεχομένου, δηλ. δημοσίευση που περιλαμβάνει δομημένη περίληψη, λέξεις-κλειδιά και έχει περάσει από το στάδιο της ομότιμης κρίσης (peer-reviewed), όπως research articles
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Όταν δημοσιευθεί ένα άρθρο, ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να αυτοαρχειοθετήσει τη μεταδημοσίευση και συγκεκριμένα την αποδεκτή μορφή του άρθρου (Author Accepted Manuscript) σε προσωπικό αποθετήριο, σε θεματικό αποθετήριο και σε εταιρικό ή ιδρυματικό αποθετήριο και να το καταστήσει ανοικτής πρόσβασης για μη εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς με πλήρη αναφορά (full attribution)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη.Λεπτομέρειες συμφωνίας: Η πύλη HEAL1000 παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συγγραφείς που έχουν σχέση με τα μέλη του ΣΕΑΒ να δημοσιεύουν μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών αποτελεσμάτων με έναν καινοτόμο, ανοικτό και διαφανή τρόπο χωρίς χρέωση. Υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη τριάντα (30) δημοσιεύσεων ανά έτος με σειρά προτεραιότητας
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός των δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Brief Reports, Data Notes, Genome Notes, Policy Briefs, Case Studies, Case Reports, Clinical Practice Articles, Software Tool Articles, Method Articles, Study Protocols, Registered Reports, Reviews, Systematic Reviews, Opinion Articles, Correspondence και Editorials
Χρήση άδειας: Όλες οι CC άδειες
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη

Ο προβλεπόμενος αριθμός των άρθρων έχει εξαντληθεί


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση στα πακέτα τίτλων ASPP και POP ALL και την κάλυψη συγκεκριμένου αριθμού δημοσιεύσεων ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα (συνολικά 180 δημοσιεύσεις)
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολογική μηχανική, Επιστήμη των υπολογιστών και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των δημοσιεύσεων. Επιπλέον χρεώσεις, όπως χρωματιστές σελίδες κ.α., δεν καλύπτονται από τη συμφωνία
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς μπορούν να διαμοιράζονται και να αναρτούν την αποδεκτή μορφή του άρθρου (accepted article) στην προσωπική τους σελίδα, στη σελίδα του εργοδότη τους, στο ιδρυματικό τους αποθετήριο, στο αποθετήριο του χρηματοδότη, στα arXiv.org και TechRxiv.org. Οι πολιτικές μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση και γι’ αυτό συστήνεται να επισκέπτεστε τις σχετικές σελίδες του εκδότη εδώ και εδώ
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στα πακέτα τίτλων ASPP και POP ALL και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Ηλεκτρολογία, Επιστήμη των υπολογιστών και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες λίστες περιοδικών στους παρακάτω συνδέσμους: Hybrid journals, Topical journals, IEEE Access
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος):

Ο συγγραφέας μπορεί να μοιράζεται ή να αναρτά το υποβληθέν άρθρο του (author-submitted article) στο ιδρυματικό αποθετήριο, εάν απαιτείται. Ο εκδότης (IEEE) θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ενσωματώνοντας την ακόλουθη δήλωση για υλικό, του οποίου κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι το ΙΕΕΕ:

 

© 20XX IEEE.  Personal use of this material is permitted.  Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότηΛεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών και απεριόριστο αριθμό δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Φυσική και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα
Τύποι άρθρων: Research paper, special issue, letter, review article (για το Reports on Progress in Physics μόνο τα primary research articles καλύπτονται από τη συμφωνία)
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά, καθώς και το περιοδικό “Reports on Progress in Physics”. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς μπορούν να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν το άρθρο τους με διάφορους τρόπους. Όποιο άρθρο δημοσιεύεται υπό τη συμφωνία με άδεια CC BY, μπορεί να αναρτηθεί σε ιδρυματικό ή θεματικό αποθετήριο άμεσα αλλά σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC BY. Μπορείτε να συμβουλεύεστε την πολιτική για προδημοσιεύσεις (Preprint policy – IOPscience – Publishing Support) του εκδότη καθώς ισχύει για όλα τα άρθρα που υποβάλλονται ή δημοσιεύονται από τον IOP, είτε σε συνδρομητικό καθεστώς είτε ανοικτής πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σχετική σελίδα του εκδότη


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Open Library of Humanities (OLH) και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες ερευνητές του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα περιοδικά που εκδίδονται από το Open Library of Humanities (OLH).

Το Open Library of Humanities (OLH) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοσίευση εργασιών ανοιχτής πρόσβασης χωρίς τέλη δημοσίευσης (APCs) για τους συγγραφείς. Το OLH χρηματοδοτείται από διεθνείς κοινοπραξίες βιβλιοθηκών που υποστηρίζουν την αποστολή του να κάνει την επιστημονική δημοσίευση πιο δίκαιη, πιο προσιτή και αυστηρά διατηρημένη για το ψηφιακό μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο τύπου του OLH.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στο υλικό και δωρεάν δημοσιεύσεις εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για τους ερευνητές
Χρονική περίοδος: Σεπ 2019 – 2024
Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα


Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και κάλυψη συγκεκριμένου αριθμού δημοσιεύσεων ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα (συνολικά 231 δημοσιεύσεις)
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των δημοσιεύσεων. Επιπλέον χρεώσεις, όπως χρωματιστές σελίδες κ.α., δεν καλύπτονται από τη συμφωνία
Τύποι άρθρων: Research article, review article, brief report, case report
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς μπορούν να αναρτούν την προδημοσίευση (pre-print version) του άρθρου τους σε προσωπικό ιστότοπο και σε ιδρυματικό ή μη εμπορικό θεματικό αποθετήριο οποτεδήποτε. Η αποδεκτή μορφή (accepted manuscript) του άρθρου μπορεί να αναρτηθεί σε προσωπικό ιστότοπο και σε ιδρυματικό ή μη εμπορικό θεματικό αποθετήριο μετά την πάροδο της σχετικής περιόδου αποκλεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και δυνατότητα δημιουργίας προπληρωμένου λογαριασμού ορισμένου ποσού ετησίως για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το ετήσιο ποσό του προπληρωμένου λογαριασμού για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λίστα των υβριδικών περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος):

Ο συγγραφέας μπορεί να αναρτά την αποδεκτή μορφή (accepted manuscript PDF) σε ιδρυματικό αποθετήριο με περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών μετά την πρώτη ηλεκτρονική δημοσίευσή του. Όταν ο συγγραφέας αναρτά την αποδεκτή μορφή στο αποθετήριο, θα πρέπει να ενσωματώνει την ακόλουθη δήλωση καθώς και ένα σύνδεσμο στην εγγραφή της δημοσίευσης (version of record):

 

This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in [insert journal title] following peer review. The version of record [insert complete citation information here] is available online at: xxxxxxx [insert URL that the author will receive upon publication here]

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότηΛεπτομέρειες συμφωνίας: Τριετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε 37 τίτλους περιοδικών και την κάλυψη 189 δημοσιεύσεων ΑΠ συνολικά χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα σε υβριδικά περιοδικά, 5 δημοσιεύσεων ανά έτος στο περιοδικό RSC Advances και 5 δημοσιεύσεων ανά έτος σε άλλα χρυσά περιοδικά
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Χημεία και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των δημοσιεύσεων. Δεν καλύπτονται από τη συμφωνία επιπλέον χρεώσεις, όπως χρωματιστές σελίδες κ.α.
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Υβριδικά και χρυσά περιοδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς μπορούν να διανέμουν την αποδεκτή μορφή του άρθρου (accepted manuscript) σε μεμονωμένα άτομα για προσωπική χρήση, να τη χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό υλικό και να την αναρτούν στον προσωπικό τους ιστότοπο, σε ιδρυματικό αποθετήριο ή άλλο μη κερδοσκοπικό αποθετήριο μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού 12 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του εκδότη
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Συμφωνία Read & Publish 3 ετών, 2019-2021. Προβλέπει την πρόσβαση σε 40 τίτλους περιοδικών και 63 δημοσιεύσεις ΑΠ ανά έτος χωρίς κόστος δημοσίευσης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Χημεία και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 63 δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Δυνατότητα για άρθρο που δεν έχει δημοσιευθεί σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, να κατατίθεται μόνο στο ιδρυματικό αποθετήριο του συγγραφέα η μορφή του άρθρου που έχει γίνει αποδεκτή (accepted author form) με περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών Premier 2014 και 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 20% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι εκτός των editorials, letters to the editor, supplements και book reviews
Επιλέξιμα περιοδικά: Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικό με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς μπορούν να διανέμουν την υποβληθείσα ή την αποδεκτή μορφή του άρθρου μετά την αποδοχή του από τον εκδότη και να αναρτούν αντίγραφο αυτών των μορφών σε ιστότοπους, σε αποθετήρια ή δίκτυα καθώς και σε κοινωνικά δίκτυα. Σχετικά με την πολιτική του εκδότη, συστήνεται να επισκεφθείτε τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του εκδότη, εδώ και εδώ, ενώ σχετικά με τα ιδρυματικά αποθετήρια, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική ιστοσελίδα Posting to an Institutional Repository – Green Open Access


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) συμμετέχει στο πρόγραμμα του SCOAP3 από το 2014 και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες ερευνητές του τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών να έχουν πρόσβαση και να δημοσιεύουν στα περιοδικά του SCOAP3 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το SCOAP3 είναι μία μοναδική σύμπραξη άνω των τριών χιλιάδων βιβλιοθηκών, σημαντικών φορέων χρηματοδότησης και ερευνητικών κέντρων σε 44 χώρες και 3 διακυβερνητικών οργανισμών. Σε συνεργασία με κορυφαίους εκδότες, το SCOAP3 έχει μετατρέψει τα πιο δημοφιλή περιοδικά στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς κόστος για τους συγγραφείς. Το SCOAP3 πληρώνει κεντρικά τους εκδότες για το κόστος παροχής ανοικτής πρόσβασης, οι εκδότες με τη σειρά τους μειώνουν τα τέλη συνδρομής σε όλους τους πελάτες τους, οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν εκ νέου αυτά τα κεφάλαια για να συμβάλουν στο SCOAP3. Κάθε χώρα συμβάλλει κατά τρόπο ανάλογο με την επιστημονική της παραγωγή στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Επιπλέον, τα υφιστάμενα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης υποστηρίζονται επίσης κεντρικά, αφαιρώντας κάθε οικονομικό φραγμό για τους δημιουργούς.

Οι ερευνητές μπορούν να δημοσιεύσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα περιοδικά που συμμετέχουν στο SCOAP3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν στους συγγραφείς και με άδεια CC-BY επιτρέπεται η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων. Όλα τα άρθρα διατίθενται ως ανοιχτής πρόσβασης στις ιστοσελίδες των εκδοτών και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στο καταθετήριο του SCOAP3 για περαιτέρω διανομή.

Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα για το SCOAP3 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση στο υλικό και δωρεάν δημοσιεύσεις εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για τους ερευνητές
Χρονική περίοδος: 2014-2024
Επιστημονικό πεδίο: Φυσική υψηλής ενέργειας και συναφή πεδία
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα

Ο προβλεπόμενος αριθμός των άρθρων έχει εξαντληθεί


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και την κάλυψη συγκεκριμένου αριθμού δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα (συνολικά 1.118 δημοσιεύσεις)
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός των δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Original Paper (may also be referred to as Original Research, Original Article, Original Paper or Research Paper), Review Paper, Brief Communication, Continuing Education
Επιλέξιμα περιοδικά: Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Υλικό σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στο σύστημα του εκδότη
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Οι συγγραφείς, που δημοσιεύουν μέσω του χρυσού δρόμου, μπορούν να καταθέτουν το τελικό δημοσιευμένο αρχείο PDF (final published PDF) στο ιδρυματικό τους αποθετήριο ή σε θεματικό αποθετήριο κατά τη δημοσίευση του άρθρου και θα πρέπει να υπάρχει ο σύνδεσμος προς τη διεύθυνση (URL) στον ιστότοπο του εκδότη. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται ως συνδρομητικά, ο εκδότης επιτρέπει στους συγγραφείς να αυτό-αρχειοθετούν την αποδεκτή μορφή του άρθρου (accepted manuscript, AM) στην προσωπική τους ιστοσελίδα και στα ιδρυματικά τους αποθετήρια ή σε αυτά των χρηματοδοτών τους μετά την πάροδο μιας περιόδου αποκλεισμού. Οι πολιτικές μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση και γι’ αυτό συστήνεται να επισκέπτεστε τη σελίδα του εκδότη για περισσότερες πληροφορίες


Λεπτομέρειες συμφωνίας: 3ετής συμφωνία που προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών και την κάλυψη συγκεκριμένου αριθμού δημοσιεύσεων ΑΠ ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα (συνολικά 1.320 δημοσιεύσεις)
Χρονική περίοδος: 2022-2024
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός των δημοσιεύσεων ανά έτος
Τύποι άρθρων: Case study, Commentary, Data article, Education, Lecture, Method and Protocol, Perspective, Practice and Policy, Rapid publication, Research article, Review article, Short communication, Technical note
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα υβριδικά περιοδικά. Πριν την υποβολή, συστήνεται να ενημερώνεστε εδώ για την πιθανή μεταβολή περιοδικών σε χρυσά (και κατά συνέπεια μη επιλέξιμα)
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported by HEAL-Link”
Οδηγίες για συγγραφείς: Διαδικασία δημοσίευσης σε υβριδικά περιοδικά
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η υποβληθείσα προδημοσίευση (submitted preprint version) του άρθρου μπορεί να αυτό-αρχειοθετηθεί χωρίς περίοδο αποκλεισμού (embargo period). Η αποδεκτή μορφή του άρθρου κατόπιν ομότιμης κρίσης (accepted peer-reviewed version) υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού 12-24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του τελικού άρθρου και μπορεί να αυτό-αρχειοθετηθεί μετά την πάροδο της σχετικής περιόδου αποκλεισμού. Οι πολιτικές αυτό-αρχειοθέτησης διαφέρουν ανάλογα την έκδοση ενός άρθρου και συστήνεται να ανατρέχετε στα εργαλεία που διαθέτει ο εκδότης για έλεγχο της περιόδου αποκλεισμού (Author Compliance Tool). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του εκδότη, εδώ και εδώ
Λεπτομέρειες συμφωνίας: Πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης για το συγγραφέα
Χρονική περίοδος: 2019-2021
Επιστημονικό πεδίο: Διαθεματικό
Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: 10% έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Οι συγγραφείς θα πρέπει να επικοινωνούν πρώτα με το Γραφείο του ΣΕΑΒ προκειμένου να προμηθευτούν το σχετικό εκπτωτικό κουπόνι
Τύποι άρθρων: Όλοι οι τύποι
Επιλέξιμα περιοδικά: Όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά
Χρήση άδειας: CC-BY, CC-BY-NC και CC-BY-NC-ND
Δήλωση χρηματοδότησης δημοσίευσης: Συστήνεται η αναφορά του ακόλουθου χωρίου στην ενότητα Acknowledgements του άρθρου σας, κατά το στάδιο της υποβολής του στο σύστημα του εκδότη: “The publication of the article in OA mode was financially supported in part by HEAL-Link”
Δικαίωμα αυτοαρχειοθέτησης (πράσινος δρόμος): Η υποβληθείσα προδημοσίευση (submitted preprint version) του άρθρου μπορεί να αναρτηθεί στο ιδρυματικό αποθετήριο χωρίς περίοδο αποκλεισμού (embargo period). Η αποδεκτή μορφή του άρθρου κατόπιν ομότιμης κρίσης (accepted peer-reviewed version) υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού 12 μηνών για περιοδικά Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας (STM journals) και 24 μηνών για περιοδικά Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (SSH journals) από την ημερομηνία δημοσίευσης του τελικού άρθρου και μπορεί να αναρτηθεί σε ιδρυματικό αποθετήριο μετά την πάροδο της σχετικής περιόδου αποκλεισμού. Μπορείτε να ανατρέχετε στα εργαλεία που διαθέτει ο εκδότης για έλεγχο της περιόδου αποκλεισμού που ισχύει για κάθε περιοδικό (Author Compliance Tool) καθώς και για την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων (Wiley Online Library)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του εκδότη, Open access options και Licensing.


 1. Επίτιμα μέλη (Καθηγητές, Καθηγήτριες): έχουν δικαίωμα δημοσίευσης υπό προϋποθέσεις και αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Ομότιμα μέλη ΔΕΠ: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης αλλά αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης υπό προϋποθέσεις και αυστηρά με χρήση της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Απόφοιτοι/ες: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης για ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία ανακήρυξής τους.
 5. Ακαδημαϊκοί/ες υπότροφοι και ερευνητές/τριες ορισμένου χρόνου: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, συν 6 μήνες μετά το τέλος της σύμβασης.
 6. Επιστημονικοί/ες συνεργάτες/ιδες: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα, Κλινική ή/και Εργαστήριο μέλους-ιδρύματος του ΣΕΑΒ στη ΜΕΕ και εφόσον η εργασία δημοσίευσης είναι αποτέλεσμα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο μέλος-ίδρυμα του ΣΕΑΒ.
 7. Συγγραφείς ή /και ερευνητές/τριες συνεργαζόμενων μελών του ΣΕΑΒ: έχουν δικαίωμα δημοσίευσης μόνο αν περιλαμβάνεται το ίδρυμα στη συμφωνία που έχει ο ΣΕΑΒ με τον εν λόγω εκδότη.

Σημειώσεις:

  1. Σε περιπτώσεις που κάποιος/α συγγραφέας ή/και ερευνητής/τρια δεν απαντάει σε μηνύματα που του/ης έχουν σταλεί επανειλημμένως από τον ΣΕΑΒ (ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω τηλεφώνου όπου αυτό είναι δυνατό), θα θεωρείται ότι ο/η συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται και θα απορρίπτεται το αίτημα:
   • για απαλλαγή του κόστους δημοσίευσης μετά την πάροδο 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του πρώτου μηνύματος
   • για έκπτωση στο κόστος δημοσίευσης μετά την πάροδο 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του πρώτου μηνύματος
  2. Η ημερομηνία αποδοχής του άρθρου από τον εκδότη (Date accepted) θα λαμβάνεται υπόψη για τις περιπτώσεις που χρειάζεται επιβεβαίωση ή/και πιστοποίηση των στοιχείων του/ης κύριου/ας συγγραφέα σε σχέση με το ίδρυμά του/ης (affiliation) και τη δημοσίευσή του/ης.
  3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται απαλλαγή του κόστους δημοσίευσης για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων, θα έχουν προτεραιότητα τα «ενεργά μέλη» της κοινότητας του ΣΕΑΒ, δηλ. οι συγγραφείς ή/και ερευνητές/τριες που έχουν τρέχουσα ενεργή σχέση με μέλος του ΣΕΑΒ.