Σχετικά με την πρόσβαση στον Taylor & Francis

Σχετικά με την πρόσβαση στον Taylor & Francis

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, παρόλο που ενημερωθήκαμε από τον εκδοτικό οίκο για την αποκατάσταση της πρόσβασης, δυστυχώς τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται.

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει αντίστοιχη ανακοίνωση.

Σας ευχαριστούμε.

Share