Σεμινάριο χρήσης του Αποθετηρίου ερευνητικών δεδομένων HARDMIN, στα πλαίσια της OA week

Σεμινάριο χρήσης του Αποθετηρίου ερευνητικών δεδομένων HARDMIN, στα πλαίσια της OA week

Πολλοί χρηματοδότες έρευνας έχουν ως βασική απαίτηση τη συμμόρφωση των ερευνητικών προγραμμάτων με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης και ειδικότερα με την κατάθεση των ερευνητικών τους δεδομένων σε έμπιστα αποθετήρια.

Η απαίτηση για ένα έμπιστο αποθετήριο εκπληρώνεται με το εθνικό αποθετήριο ακαδημαϊκών ερευνητικών δεδομένων HARDMIN (Hellenic Academic Research Data Management Initiative), σκοπός του οποίου είναι η συγκέντρωση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων που δημιουργούνται από Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Στο αποθετήριο συνδέονται όλοι οι ερευνητές των ελληνικών Πανεπιστημίων με τα διαπιστευτήριά τους και μπορούν να αναρτήσουν με ευκολία τα ερευνητικά τους δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. για τη χρήση του HARDMIN και για την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης δεδομένων.
Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους/ις ερευνητές/ριες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όμως είναι ανοικτό και σε άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως βιβλιοθηκονόμοι. Σε αυτό θα προβληθούν μέσω παραδειγμάτων οι υπηρεσίες που προσφέρει το HARDMIN, όπως:

– η απόθεση, η συντήρηση και αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια του ερευνητικού έργου σας.
– οι ανοικτές άδειες χρήσης και η διάθεση των ερευνητικών δεδομένων προς άλλους ερευνητές.

Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του Zoom και για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή μέσω της φόρμας .

Share