Υπογραφή της Δήλωσης του ICOLC για τα μεταδεδομένα των Βιβλιοθηκών (ICOLC Statement on the Metadata Rights of Libraries), από τον ΣΕΑΒ

Υπογραφή της Δήλωσης του ICOLC για τα μεταδεδομένα των Βιβλιοθηκών (ICOLC Statement on the Metadata Rights of Libraries), από τον ΣΕΑΒ

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΒ (συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου 2022) ενέκρινε την υπογραφή της Δήλωσης του ICOLC (International Coalition of Library Consortia) αναφορικά με τα μεταδεδομένα των βιβλιογραφικών εγγραφών που δημιουργούν οι Βιβλιοθήκες.

Με την υπογραφή της Δήλωσης, ο ΣΕΑΒ ως μέλος του ICOLC και μαζί με τους λοιπούς υπογράφοντες, στηρίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των βιβλιοθηκών για χρήση, επανάχρηση, προσαρμογή και διαμοιρασμό των μεταδεδομένων που οι βιβλιοθήκες δημιουργούν και εμπλουτίζουν κατά την καθημερινή τους πρακτική.

Share