Σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εκδοτικούς οίκους

Σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης προς τους εκδοτικούς οίκους

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν με τις ανανεώσεις των συμβάσεων, έως ότου υπογραφούν οι καινούριες συμβάσεις για το 2009 δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες υποστήριξης (αλλαγές/ανανεώσεις στις IP διευθύνσεις, προβλήματα πρόσβασης) προς όλους τους εκδοτικούς οίκους εκτός των Elsevier, Springer και Wiley. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Share