Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας SCOAP3

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας SCOAP3

Ο ΣΕΑΒ συμμετείχε στη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), που έλαβε χώρα στο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας στις 29-30 Οκτωβρίου 2019.

Ο ΣΕΑΒ ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και γι’ αυτό συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του SCOAP3 με δικαίωμα ψήφου. Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία βιβλιοθηκών, χορηγών και ερευνητικών κέντρων με σκοπό τη μετατροπή περιοδικών συνδρομητικού περιεχομένου στον τομέα της Φυσικής Υψηλής Ενέργειας (High Energy Physics, HEP) σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, μέσω της ανακατανομής των πόρων που προορίζονται για συνδρομές.

Οι ερευνητές μπορούν να δημοσιεύουν στα περιοδικά του SCOAP3 χωρίς οικονομική επιβάρυνση διατηρώντας τα πνευματικά τους δικαιώματα. Η πρωτοβουλία του SCOAP3 καλύπτει σε περιεχόμενο το 83% των περιοδικών Φυσικής Υψηλής Ενέργειας χάρη στις τρέχουσες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με εκδότες ενώ καλύπτει το 8% των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί ποτέ σε αυτό το πεδίο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε απολογισμός των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος των περιοδικών, οι οποίες κρίθηκαν επιτυχείς δεδομένου του γεγονότος ότι έχουν ήδη πραγματωθεί αυτά που αναφέρουν και ζητούν τα OA2020 και PlanS τα τελευταία χρόνια, όπως «καθαρά» ανοικτό περιεχόμενο (pure open access), διαφάνεια κόστους, τα πνευματικά δικαιώματα στους συγγραφείς κ.ο.κ.

Ακόμα, διερευνήθηκαν δυνατότητες δημιουργίας ή/και μετατροπής περισσότερου περιεχομένου της Φυσικής Υψηλής Ενέργειας σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης και διατυπώθηκε η ανάγκη «εξέλιξης» και καινοτομίας του SCOAP3 ώστε να παραμείνει βιώσιμο.

Share