Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

Την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Κοινοπραξίας, Καθηγητή κ. Β. Παπάζογλου και της Μόνιμης Επιτροπής των Περιοδικών με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητή κ. Α. Καραμάνο. Στον κο Γενικό κατετέθη υπόμνημα και τεκμηρίωση σχετική με τα τρέχοντα προβλήματα του χώρου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (θεσμοθέτηση Κοινοπραξίας και Οργανισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, χρηματοδότηση Κοινοπραξίας για τα επόμενα έτη, συντονισμός φορέων-μελών της Κοινοπραξίας, ΦΠΑ και προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο κ. Καραμάνος ήταν ενήμερος για όλα σχεδόν τα προβλήματα και επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά τη βούληση του ΥπΕΠΘ να διευθετηθούν όλα τα χρονίζοντα θέματα. Έτσι θα προωθηθεί άμεσα το πλαίσιο νόμου για τον Οργανισμό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και θα κατατεθεί στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων προς συζήτηση σχέδιο καταστατικού για την Κοινοπραξία από τον κ. Παπάζογλου στα πρότυπα του GUNet. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά η δέσμευση του Υπουργείου για συνέχιση της χρηματοδότησης της Κοινοπραξίας. Θα αναληφθεί προσπάθεια από το ΥπΕΠΘ για καθιέρωση ΦΠΑ 4% για τα ηλεκτρονικά περιοδικά και ενθαρρύνθηκε προσπάθεια επαφής του κ. Παπάζογλου με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την τροποποίηση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας για το copyright.

Share