Συμφωνία πρόσβασης στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου IOP

Συμφωνία πρόσβασης στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου IOP

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι από σήμερα 25 Απριλίου 2002 όλα τα Ιδρύματα-Μέλη έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του IOP. Η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσης του χρήστη. Αξιοσημείωτο είναι πως δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλα τα Μέλη του HEAL-Link ανεξάρτητα από το αν διατηρούν έντυπες συνδρομές στον εν λόγω εκδότη.

Share