Συμφωνία πρόσβασης στα περιοδικά της ACS

Συμφωνία πρόσβασης στα περιοδικά της ACS

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2002 όλα τα Ιδρύματα-Μέλη έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της American Chemical Society όπως και στα archives παλαιότερων ετών. Η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσης του χρήστη, όπως γίνεται και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του HEAL-Link. Όπως και στη συμφωνία με το IOP, δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλα τα Μέλη του HEAL-Link ανεξάρτητα από το αν διατηρούν έντυπες συνδρομές στην ACS. Επισκευθείτε τη διεύθυνση: http://pubs.acs.org/about.html.

Λόγω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην πρόσβαση στα archives, παρακαλούνται όσα Μέλη διαπιστώσουν προβλήματα πρόσβασης σε άρθρα πριν το 1996 να στείλουν ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση: vhatz@auth.gr.

Share