Συμπόσιο για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα – 29 και 30 Νοεμβρίου 2018

Συμπόσιο για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα – 29 και 30 Νοεμβρίου 2018

Σας προωθούμε την παρακάτω πρόσκληση για το διήμερο συμπόσιο για την Ανοιχτή Επιστήμη που διοργανώνει το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο συντονισμού των ευρωπαϊκών έργων OpenAIRE και RDA Europe και της Εθνικής Υπηρεσίας για τα Ερευνητικά Δεδομένα HELIX (ΓΓΕΤ).

Η συμμετοχή των ανθρώπων που εργάζονται στις βιβλιοθήκες και ειδικότερα των συναδέλφων που εμπλέκονται με τα Ιδρυματικά καταθετήρια είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Με αφορμή λοιπόν και το νέο project του ΣΕΑΒ για τα καταθετήρια ερευνητικών δεδομένων, καθώς και τη συνεργασία του ΣΕΑΒ με το ΕΚ “Αθηνά” στο πλαίσιο του έργου OpenAIRE για τη σύνταξη πολιτικών ανοιχτής πρόσβασης, σας προτρέπουμε να συμμετέχετε στο συμπόσιο. Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία του συμποσίου, την εγγραφή και το πρόγραμμα, παρακαλώ μεταβείτε εδώ.

Share