Πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Ο ΣΕΑΒ, για το έτος 2018, προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδότη Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του βιβλία (περισσότεροι από 20000 τίτλοι) που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (Wiley Online Library).

Share