Προσθήκη 260 νέων τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Προσθήκη 260 νέων τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Από σήμερα είναι διαθέσιμοι στους χρήστες του HEAL-Link 260 τίτλοι Open Access περιοδικών που διατίθενται από το DOAJ (Directory of Open Access Journals). Οι τίτλοι αυτοί έχουν ευρετηριαστεί και μπορούν να προσπελαστούν και από τη Θεματική Αναζήτηση και από τον Αλφαβητικό κατάλογο.

To Directory of Open Access Journals διαθέτει συνολικά πάνω από 1000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, το σύνολο των οποίων θα είναι διαθέσιμο μέσω του HEAL-Link μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη επεξεργασία τους.

Share