Περίοδος δοκιμών για το HEAL-Link v.2

Περίοδος δοκιμών για το HEAL-Link v.2

Ξεκίνησε η περίοδος των δοκιμών για τη νέα έκδοση (v.2) του λογισμικού HEAL-Link. Ζητούνται η κατανόηση και η συνεργασία των χρηστών. Ας έχουμε υπόψη ότι κάθε τι που πρόκειται να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων κατά την περίοδο των δοκιμών θα ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ όταν ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία της η δικτυακή πύλη.

Share