Μή δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου λόγω διακοπής ρεύματος.

Μή δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου λόγω διακοπής ρεύματος.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2007 η Ιστοσελίδα των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 13:00 έως τις 16:00 λόγω διακοπής του ρεύματος στο κτίριο που στεγάζονται τα μηχανήματα για προγραμματισμένες εργασίες.

Share