Λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων που έχει πρόσβαση η HEAL-Link

Λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων που έχει πρόσβαση η HEAL-Link

Ενημερώθηκαν οι λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων των συμβολαίων που ισχύουν από το 2006 και είναι διαθέσιμες για τα μέλη της Κοινοπραξίας στις προστατευμένες σελίδες της HEAL-Link.

Share