Κίνδυνος διακοπής πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)

Κίνδυνος διακοπής πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)

Σας πληροφορούμε ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρηματοδότησε την πρόσβαση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) στα ηλεκτρονικά περιοδικά των εκδοτών με τους οποίους υπάρχουν συμβάσεις, αλλά λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, έχει καθυστερήσει σημαντικά η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου προς τους εκδότες.

Οι εκδότες ήδη ενημέρωσαν ότι η περίοδος χάριτος, που παραχώρησαν για τη διευθέτηση των οικονομικών μας εκκρεμοτήτων, λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου 2006. Προειδοποίησαν επίσης, ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία και εφόσον δεν έχει διευθετηθεί το θέμα των πληρωμών, η ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά θα διακοπεί.

Share