Ηλεκτρονικά Περιοδικά νέων Εκδοτών είναι διαθέσιμα μέσω του Αλφαβητικού Καταλόγου

Ηλεκτρονικά Περιοδικά νέων Εκδοτών είναι διαθέσιμα μέσω του Αλφαβητικού Καταλόγου

Τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά των παρακάτω Εκδοτικών Οίκων όπου έχουν πρόσβαση τα μέλη της Κοινοπραξίας από το 2006 προστέθηκαν στον Αλφαβητικό Κατάλογο και προσεχώς θα είναι διαθέσιμα και μέσω Θεματικών Κατηγοριών:

  • American Psychological Association (PsycARTICLES)
  • IEEE (Journals & Proceedings)
  • Kluwer Law International
  • Sage
  • Springer Book Series

Share