Επερχόμενη συντήρηση των Emerald Research και Emerald Insight

Επερχόμενη συντήρηση των Emerald Research και Emerald Insight

Περιορισμένη Διαθεσιμότητα πλατφόρμας Emerald Research και δικτυκακής πύλης Emerald Insight λόγω επερχόμενης συντήρησης, η οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, από τη 01.00π.μ. έως και τις 5:00π.μ. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η δικτυακή πυλη Emerald Insight δεν θα είναι διαθέσιμη για συνολικά 1 ώρα.

Share