Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Λόγω των γνωστών οικονομικών δυσχερειών της χώρας και της μείωσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το 2012, υπήρξαν κάποιες αλλαγές στις προσφερόμενες Πηγές του Συνδέσμου.
Στις υπάρχουσες συμβάσεις για τα έτη 2010-2012 υπογράφηκαν τροποποιήσεις για το 2012. Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι:

  1. Η σύμβαση για τη βάση ALPSP έχει καταργηθεί και τα μέλη του Συνδέσμου δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα περιοδικά του ALPSP.
  2. Η σύμβαση με την OCLC καλύπτει πλέον μόνο τη βάση της ECO (και όχι όλες τις βάσεις του FirstSearch).
  3. Στους παρακάτω εκδότες:

American Chemical Society
Cambridge University Press
IEEE Proceedings
Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
Taylor & Francis
Wiley

υπάρχει μείωση στο προσφερόμενο μέσω της σύμβασης 2010-2012 υλικό για το 2012 και τα μέλη του Συνδέσμου δεν θα έχουν πρόσβαση στα τεύχη του 2012 στους τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στις Τροποποιήσεις του 2012.

Επιπλέον, στην American Chemical Society για τους τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στην Τροποποίηση του 2012:

  • τα μέλη του Συνδέσμου δεν θα έχουν πρόσβαση στα έτη 1996 έως 2001 γιατί δεν υπάρχει σύμβαση με τον εκδότη που να καλύπτει αυτά τα έτη
  • η πρόσβαση στα τεύχη από το 2002 έως και το 2011 θα είναι διαθέσιμη μόνο σε html μορφή και όχι σε pdf

Για τα πρακτικά συνεδρίων της IEEE, τα μέλη του Συνδέσμου θα έχουν πλέον πρόσβαση στους 125 τίτλους συνεδρίων του πακέτου POP (και όχι του πακέτου POP ALL) της IEEE. Τη λίστα των τίτλων των πρακτικών συνεδρίων της IEEE που περιλαμβάνονται στο πακέτο POP μπορείτε να βρείτε εδώ.

Share