Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Διακοπή πρόσβασης στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG) έχει διακοπεί λόγω λήξης της σύμβασης του 2012. Σύντομα θα υπογραφεί η ανανέωση της σύμβασης για το 2013 και θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Share