Δήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικων Βιβλιοθηκών (LIBER) για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας

Δήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικων Βιβλιοθηκών (LIBER) για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας

Δήλωση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER) για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προωθηθεί επικοδομητικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έρευνα στα Κράτη-Μέλη.
Η εν λόγω δήλωση ζητά τη στήριξη των φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των βιβλιοθηκών για να μπορέσουν να αποδώσουν το έργο που οφείλουν στις κοινοτητές τους και στην κοινωνία εν γένει. Γι’ αυτό απαιτείται η συντονισμένη δράση επιβολής ειδικών, βραχυχρόνιων ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας που τώρα απαγορεύει κομβικής σημασίας πράξεις.
Η κεντρική θέση του ΣΕΑΒ στο οικοδόμημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην καταθεσή των θέσεων αυτών.

Δείτε αναλυτικά τη δήλωση εδώ

Share