Αποκατάσταση πρόσβασης στο Scopus τη Δευτέρα 21 Ιουνίου

Αποκατάσταση πρόσβασης στο Scopus τη Δευτέρα 21 Ιουνίου

Ο Εκπρόσωπος του Elsevier μας ενημέρωσε ότι θα αποκατασταθεί η πρόσβαση για τα μέλη του Συνδέσμου τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.

Λόγω της λήξης της σύμβασης για το Scopus στις 31-12-2009 και της μη ανανέωσης της, υπάρχει η πιθανότητα να διακοπεί η πρόσβαση στη βάση Scopus με τη λήξη της δοκιμαστικής μηνιαίας περιόδου στις αρχές του επόμενου μήνα.

Share