Αναβάθμιση και ενοποίηση των υπηρεσιών διαδανεισμού interloan.heal-link.gr

Αναβάθμιση και ενοποίηση των υπηρεσιών διαδανεισμού interloan.heal-link.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία της νέας αναβαθμισμένης πύλης διαδανεισμού του ΣΕΑΒ, που προέκυψε μετά από την ενοποίηση και επέκταση των υπηρεσιών NILDE και ΔΙΑΔΟΣΙΣ.

  • Η νέα πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση : https://interloan.heal-link.gr και μπορεί να εξυπηρετήσει τα αιτήματά για διαδανεισμό κατά όμοιο τρόπο με τις παλιές πλατφόρμες NILDE και ΔΙΑΔΟΣΙΣ
  • Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και στο προσωπικό των νοσοκομείων να αιτούνται και να λαμβάνουν το πλήρες κείμενο επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας
  • Η υπηρεσία εντοπίζει και αποστέλλει το υλικό ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που διέπουν τη λειτουργία του (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους του υλικού)

Για χρήση της νέας υπηρεσίας μπορείτε να ανατρέξετε στον συνοπτικό οδηγο που είναι προσβάσιμος εδώ.
Χρησιμοποιώντας, τα αντίστοιχα κουμπιά στην κεντρική σελίδα, είτε κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα NILDE με τον νέο κωδικό που έχετε δημιουργήσει και το παλιό username / email σας, ή εάν πρόκειται για χρήστη του ΔΙΑΔΟΣΙΣ, επιλέγοντας το αντίστοιχο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και στη συνέχεια εισάγοντας τους κωδικούς LDAP.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε στο nilde[at]heal-link.gr ή στο 2310 99 82 10

Share