Αθέμιτη χρήση του υλικού του HEAL-Link από εξουσιοδοτημένους χρήστες του

Αθέμιτη χρήση του υλικού του HEAL-Link από εξουσιοδοτημένους χρήστες του

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών για αυξημένο αριθμό περιπτώσεων αθέμιτης χρήσης του υλικού του HEAL-Link από εξουσιοδοτημένους χρήστες του. Πρόκειται για πράξεις συστηματικής μεταφοράς (systematic downloading) μεγάλου αριθμού άρθρων περιοδικών, ή ακόμη και ολόκληρου του περιεχομένου βάσεων, όπως αυτή του TLG (Thesaurus Linguae Graecae).

Οι εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους έχει συμβάσεις ο HEAL-Link έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διακόψουν την πρόσβαση ενός ή και όλων των μελών του HEAL-Link σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, γιατί οι πράξεις αυτές αποτελούν παράβαση ρητών όρων των συμβολαίων που έχει υπογράψει ο HEAL-Link.

Κατόπιν τούτου θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην ορθή χρήση του διαθέσιμου ηλεκτρονικού υλικού :

  • Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικών όπως π.χ. web crawlers για συστηματική μεταφορά υλικού των εκδοτικών οίκων.
  • Δεν επιτρέπεται η συστηματική μεταφορά μεγάλου αριθμού άρθρων, η μεταφορά ολόκληρου του περιεχομένου ενός τεύχους ή ενός τόμου περιοδικού, η μεταφορά ολόκληρου του περιεχομένου μίας βάσης δεδομένων.

Share