Έτοιμο το νέο HEAL-Link!

Έτοιμο το νέο HEAL-Link!

Μετά από την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας ο νέος δικτυακός τόπος του HEAL-Link περνά στην κανονική λειτουργία.

Share