Ένταξη του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ HARDMIN στον κατάλογο Re3data

Ένταξη του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ HARDMIN στον κατάλογο Re3data

Ολοκληρώθηκε η εκπλήρωση των προαπαιτουμένων για ένταξη του Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων του ΣΕΑΒ HARDMIN στον κατάλογο Αποθετηρίων Re3data, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια του Αποθετηρίου.

Το Re3data είναι ένα παγκόσμιο μητρώο αποθετηρίων ερευνητικών δεδομένων που καλύπτει αποθετήρια ερευνητικών δεδομένων από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους.

Περιλαμβάνει αποθετήρια που επιτρέπουν τη μόνιμη αποθήκευση και πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων σε ερευνητές, φορείς χρηματοδότησης, εκδότες και επιστημονικά ιδρύματα.

Το re3data προωθεί μια κουλτούρα κοινής χρήσης, την επαυξημένη πρόσβαση και καλύτερη προβολή των ερευνητικών δεδομένων. Το μητρώο τέθηκε σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2012 και έχει χρηματοδοτηθεί από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG).

Εκδότες όπως ο Springer αναφέρονται στο re3data.org στις Πολιτικές Σύνταξης ως εργαλείο για τον εύκολο εντοπισμό κατάλληλων αποθετηρίων δεδομένων για την αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων.

Η χρήση του re3data συνιστάται επίσης στις «Οδηγίες για την Ανοικτή Πρόσβαση σε Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Ερευνητικά Δεδομένα στο Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Share