Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

349496