Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link – Αίτηση συμμετοχής

Στοιχεία Οργανισμού

(π,χ. ΕΦΕΤ)
Βιβλιοθήκη ή τμήμα του Οργανισμού στο οποίο ανήκει ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης / επικοινωνίας
π.χ. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.
π.χ. Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας


Επισήμανση: Ώς "Υπεύθυνος Επικοινωνίας" ορίζεται ο/η βιβλιοθηκονόμος/υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του Οργανισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιοθήκη, υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να οριστεί ένα άτομο από το προσωπικό του Οργανισμού, που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναδέλφων του.

=