Χρήστες

Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης που πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (σε επίπεδο άρθρου) και στα ηλεκτρονικά βιβλία (σε επίπεδο τίτλου) που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Τα μέλη του HEAL-Link έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών που περιλαμβάνονται στη βάση της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link μονάχα για τα έτη που αναγράφονται στην στήλη “Περίοδος πρόσβασης”. Αν το άρθρο που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του άρθρου. Στην περίπτωση που το άρθρο που επιθυμείτε περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε παρακαλώ ενημερώστε μας για το πρόβλημα πρόσβασης έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τον εκδότη για να αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Από το μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” και επιλέγοντας το υπομενού “Ηλεκτρονικά περιοδικά” σας δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθείτε στα ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν οι συμβάσεις που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης: α) είτε μέσω της αλφαβητικής περιήγησης ανά τίτλο β) είτε μέσω θεματικής κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών περιοδικών γ) είτε μέσω του διαχωρισμού των ηλεκτρονικών περιοδικών ανά εκδότη Επίσης, μπορείτε να εντοπίσετε το περιοδικό που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας ολόκληρο ή μέρος του τίτλου του στο πεδίο “Γρήγορη αναζήτηση” που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της πύλης του HEAL-Link.

Στο μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” που υπάρχει στο πάνω μέρος της πύλης του HEAL-Link.

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας και δεν μπορείτε να εισέλθετε στο MyHEAL-Link, επιλέξτε το “Υπενθύμιση κωδικού” και το σύστημα θα σας στείλει αυτόματα ένα e-mail με τον κωδικό ασφαλείας σας. Το MyHEAL-Link δεν παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού / αλλαγής του κωδικού ασφαλείας.

Για οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία MyHEAL-Link, πατήστε εδώ.
Όχι. Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης που δεν εμπλέκεται στη διαδικασία ελέγχου πρόσβασης.

Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μία υπηρεσία εξατομίκευσης, με την οποία ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του επιλέγοντας περιοδικά που τον ενδιαφέρουν είτε μέσω του αλφαβητικού καταλόγου, είτε μέσω των θεμάτων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης από το σύστημα κάθε φορά που η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών εμπλουτίζεται με ένα νέο περιοδικό που χαρακτηρίζεται από τα επιλεγμένα θέματα.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω: Για να πληροφορηθείτε αν το Ίδρυμα σας υποστηρίζει ή όχι αυτές τις τεχνολογίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ίδρυμα σας.

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link έχουν όλα τα ιδρύματα που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο έλεγχος πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες και έτσι δεν παρέχονται ούτε είναι απαιτούμενη η ύπαρξη κωδικών πρόσβασης. Συμπερασματικά, το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link είναι η ύπαρξη IP διεύθυνσης ενός από τα Ιδρύματα/Μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Επίσης, σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων/Μελών, κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μπορούν να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκονται στις συνδρομές του HEAL-Link. Για περισσότερες πληροφορίες για την Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI), πατήστε εδώ.