Βιβλιοθηκονόμοι

Για τη θεματική ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών χρησιμοποιήθηκαν διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων καθώς και το εργαλείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου Classification Web (Library of Congress Classification και Library of Congress Subject Headings).

Μόνο τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα οποία περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link, ευρετηριάζονται θεματικά (Σημείωση: ένας μικρός αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών δεν κατέστη δυνατόν να ευρετηριαστεί). Τα ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοιχτής πρόσβασης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του HEAL-Link δεν ευρετηριάζονται θεματικά.

Επιλέγοντας από το μενού "Υπηρεσίες" και μετά "HEAL-Legal" θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του HEAL-Link για τα πνευματικά δικαιώματα.

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές και τις μετακινήσεις τίτλων περιοδικών που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Ναι, υπάρχει για όσους εκδότες διαθέτουν τα MARC Records των ηλεκτρονικών τους βιβλίων. Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τα αρχεία που χρειάζεστε (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού υλικού που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τις λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι αυτό το υπομενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Για να συνδεθείτε στις προστατευμένες σελίδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MyHEAL-Link. Συγκεκριμένα, αφού δημιουργήσετε λογαριασμό στο MyHEAL-Link, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σας στο email που έχετε δηλώσει στο MyHEAL-Link και το οποίο θα πρέπει να είναι από το ίδρυμα σας.

Όχι. Πρόσβαση στις προστατευμένες σελίδες έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των μελών του HEAL-Link, ένας για κάθε Ίδρυμα/Μέλος.