Ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών για την πανδημία COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις Υπηρεσίες και τις Πηγές των Βιβλιοθηκών

Ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών για την πανδημία COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις Υπηρεσίες και τις Πηγές των Βιβλιοθηκών

Ο ΣΕΑΒ έχει υπογράψει το Ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών για την πανδημία COVID-19 και τον αντίκτυπό της στις Υπηρεσίες και τις Πηγές των Βιβλιοθηκών.

Οι συμμετέχουσες κοινοπραξίες, από 38 χώρες, θεωρούμε ότι οι εκδότες και οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να αντιληφθούμε από κοινού το μέγεθος της συγκεκριμένης κρίσης και να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής μας κοινότητας να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς.

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών παγκοσμίως (87% σύμφωνα με την UNESCO) θα ολοκληρώσει το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο εξ’ αποστάσεως και ότι οι ερευνητές και καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν απρόσκοπτα την έρευνα/διδασκαλία, η Διεθνής Ένωση Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών ζητά από τους εκδότες να σκεφτούν άμεσα:

  1. Να διαθέτουν το περιεχόμενο και τα δεδομένα για τον COVID-19 σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, για να είναι αυτά διαθέσιμα για την προαγωγή της έρευνας για την θεραπεία του ιού
  2. Να μην θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε Ίδρυμα
  3. Να αρθούν οι περιορισμοί στη δυνατότητα διαδανεισμού μεταξύ των Βιβλιοθηκών ή τη δυνατότητα αναπαραγωγής έργων, προκειμένου να βοηθήσουν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν το εξάμηνο
  4. Να επιτρέπουν στο μέγιστο βαθμό τις εξαιρέσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, ακόμη και αν αυτό δεν επιτρέπεται βάσει συμβολαίου, για να μπορούν τα Ιδρύματα να συνεχίζουν την εκπαιδευτική αποστολή τους και εξ αποστάσεως

Share