Υπογραφή για τη μεταφορά της ημερομηνίας opt-out και με τον εκδότη Cambridge University Press

Υπογραφή για τη μεταφορά της ημερομηνίας opt-out και με τον εκδότη Cambridge University Press

Ο εκδότης CUP δέχτηκε τελικά την παράταση της ημερομηνίας για την προαιρετική αποδέσμευση στις 30/06/2015 (αντί για τις 31/03/2015) και συνεπώς έχει διατηρηθεί η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του εν λόγω εκδότη.

Share