Υπηρεσία υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation, στον εκδοτικό οίκο Springer

Υπηρεσία υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation, στον εκδοτικό οίκο Springer

Οδηγίες πρόσβασης:

  1. Από τη σελίδα του Springer (http://www.springerlink.com/) επιλέξτε πάνω δεξιά “LOG IN” και στη συνέχεια “Log In via Shibboleth or Athens”.
  2. Από τις λίστες επιλέξτε, προαιρετικά για φιλτράρισμα τη χώρα προέλευσης (Greece), το ίδρυμά σας για να οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης.
  3. Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη του ιδρύματός σας, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο full-text.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα του HEAL-Link Federation, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς.

Για ζητήματα δημιουργίας λογαριασμών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα αντίστοιχα κέντρα διαχείρισης δικτύων των ιδρυμάτων σας.

Share