Υπηρεσία υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation, στο νέο δικτυακό τόπο του εκδοτικού οίκου Springer

Υπηρεσία υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation, στο νέο δικτυακό τόπο του εκδοτικού οίκου Springer

Οδηγίες πρόσβασης:

  1. Από τη σελίδα του Springer (http://www.springerlink.com/) επιλέξτε πάνω δεξιά “Sign up / Log in” και στη συνέχεια “Institutional / Athens login”.
  2. Από τις δύο λίστες που θα εμφανιστούν, επιλέξτε από τη δεξιά λίστα (“Or, find your institution (via Shibboleth)”) το ίδρυμά σας-ή πληκτρολογείστε στα Αγγλικά τό όνομα του ιδρύματός σας-για να οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης.
  3. Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη του ιδρύματός σας, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο full-text.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα του HEAL-Link Federation, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς.

Για ζητήματα δημιουργίας λογαριασμών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα αντίστοιχα κέντρα διαχείρισης δικτύων των ιδρυμάτων σας.

Share