Συχνές ερωτήσεις (FAQs)


HEAL-Link είναι o Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από 43 Ιδρύματα/Μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, τους στόχους και το έργο του HEAL-link, πατήστε εδώ.

Τα μέλη του HEAL-Link είναι 43 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας καθώς και 15 ερευνητικά ιδρύματα. Για τη συνολική λίστα με τα μέλη του HEAL-Link πατήστε εδώ.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link για τις ηλεκτρονικές πηγές, τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό (πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων μέσω των ιστοσελίδων/πλατφορμών διαφόρων εκδοτών/διαθετών) που καλύπτεται από συμβάσεις που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος με διάφορους εκδότες/διαθέτες.

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link έχουν όλα τα ιδρύματα που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο έλεγχος πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες και έτσι δεν παρέχονται ούτε είναι απαιτούμενη η ύπαρξη κωδικών πρόσβασης. Συμπερασματικά, το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link είναι η ύπαρξη IP διεύθυνσης ενός από τα Ιδρύματα/Μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Επίσης, σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων/Μελών, κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μπορούν να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκονται στις συνδρομές του HEAL-Link. Για περισσότερες πληροφορίες για την Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI), πατήστε εδώ.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω: Για να πληροφορηθείτε αν το Ίδρυμα σας υποστηρίζει ή όχι αυτές τις τεχνολογίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ίδρυμα σας.

Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μία υπηρεσία εξατομίκευσης, με την οποία ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του επιλέγοντας περιοδικά που τον ενδιαφέρουν είτε μέσω του αλφαβητικού καταλόγου, είτε μέσω των θεμάτων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης από το σύστημα κάθε φορά που η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών εμπλουτίζεται με ένα νέο περιοδικό που χαρακτηρίζεται από τα επιλεγμένα θέματα.

Όχι. Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης που δεν εμπλέκεται στη διαδικασία ελέγχου πρόσβασης.
Για οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία MyHEAL-Link, πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας και δεν μπορείτε να εισέλθετε στο MyHEAL-Link, επιλέξτε το “Υπενθύμιση κωδικού” και το σύστημα θα σας στείλει αυτόματα ένα e-mail με τον κωδικό ασφαλείας σας. Το MyHEAL-Link δεν παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού / αλλαγής του κωδικού ασφαλείας.

Στο μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” που υπάρχει στο πάνω μέρος της πύλης του HEAL-Link.

Από το μενού “Ηλεκτρονικές πηγές” και επιλέγοντας το υπομενού “Ηλεκτρονικά περιοδικά” σας δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθείτε στα ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν οι συμβάσεις που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης: α) είτε μέσω της αλφαβητικής περιήγησης ανά τίτλο β) είτε μέσω θεματικής κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών περιοδικών γ) είτε μέσω του διαχωρισμού των ηλεκτρονικών περιοδικών ανά εκδότη Επίσης, μπορείτε να εντοπίσετε το περιοδικό που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας ολόκληρο ή μέρος του τίτλου του στο πεδίο “Γρήγορη αναζήτηση” που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της πύλης του HEAL-Link.

Τα μέλη του HEAL-Link έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών που περιλαμβάνονται στη βάση της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link μονάχα για τα έτη που αναγράφονται στην στήλη “Περίοδος πρόσβασης”. Αν το άρθρο που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του άρθρου. Στην περίπτωση που το άρθρο που επιθυμείτε περιλαμβάνεται στην περίοδο πρόσβασης που αναγράφεται για το συγκεκριμένο περιοδικό, τότε παρακαλώ ενημερώστε μας για το πρόβλημα πρόσβασης έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τον εκδότη για να αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Όχι. Πρόσβαση στις προστατευμένες σελίδες έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των μελών του HEAL-Link, ένας για κάθε Ίδρυμα/Μέλος.

Για να συνδεθείτε στις προστατευμένες σελίδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MyHEAL-Link. Συγκεκριμένα, αφού δημιουργήσετε λογαριασμό στο MyHEAL-Link, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σας στο email που έχετε δηλώσει στο MyHEAL-Link και το οποίο θα πρέπει να είναι από το ίδρυμα σας.

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τις λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι αυτό το υπομενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού υλικού που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Ναι, υπάρχει για όσους εκδότες διαθέτουν τα MARC Records των ηλεκτρονικών τους βιβλίων. Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τα αρχεία που χρειάζεστε (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Στο μενού "Βιβλιοθηκονόμοι", επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές και τις μετακινήσεις τίτλων περιοδικών που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο Σύνδεσμος (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).

Επιλέγοντας από το μενού "Υπηρεσίες" και μετά "HEAL-Legal" θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του HEAL-Link για τα πνευματικά δικαιώματα.

Μόνο τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα οποία περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link, ευρετηριάζονται θεματικά (Σημείωση: ένας μικρός αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών δεν κατέστη δυνατόν να ευρετηριαστεί). Τα ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοιχτής πρόσβασης που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του HEAL-Link δεν ευρετηριάζονται θεματικά.

Για τη θεματική ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών χρησιμοποιήθηκε το Library of Congress Classification Outline, οι θεματικές επικεφαλίδες του οποίου, κατά περίπτωση και όπου κρίθηκε αναγκαίο, προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του καταλόγου και της διατύπωσης των εννοιών σε φυσική γλώσσα.

Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης που πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (σε επίπεδο άρθρου) και στα ηλεκτρονικά βιβλία (σε επίπεδο τίτλου) που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης του ιδρύματός σας. Συμβουλευτείτε τη λίστα με τα γραφεία υποστήριξης.

Χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link προστατεύεται πλήρως η ιδιωτικότητα και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν εκδότη/πάροχο.

Πηγαίνετε στις Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Υποστήριξη / Λήψεις και στην καρτέλα "Έγγραφα" μπορείτε να βρείτε το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών, το οποίο περιγράφει ποια δεδομένα μεταφέρονται στους εκδότες / παρόχους.

Πηγαίνετε στο Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Συμμετέχοντες --> Εκδότες/Πάροχοι (Συνεργάτες Ομοσπονδίας) για να δείτε μια λίστα με δικτυακές πηγές που έχετε πρόσβαση μέσω της Υποδομής ΑΑΙ.

Στην περίπτωση που δεν έχετε ιδρυματικό λογοαριασμό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ίδρυμά σας.

Πηγαίνετε στο Υπηρεσίες --> Υποδομή AAI --> Συμμετέχοντες --> Συνεργάτες Ομοσπονδίας και ακολουθήστε τα URL από τη λίστα παρόχων/εκδοτών που έχετε πρόσβαση μέσω της Υποδομής ΑΑΙ.

Το Shibboleth είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Υποδομή AAI.

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν πάροχο/εκδότη, το πρόγραμμα περιήγησης (browser) σας ανακατευθύνει στο ίδρυμά σας, αφού το επιλέξετε από την λίστα με τα ιδρύματα. Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς, θα ανακατευθυνθείτε πίσω πάροχο/εκδότη όπου πλέον θα έχετε πρόσβαση.

Ναι, η Υποδομή ΑΑΙ χρειάζεται να αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, τα οποία δεν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Μόνο με τη χρήση των cookies είναι δυνατόν να διατηρηθεί η κατάσταση πιστοποίησης του χρήστη.

Τα εμπλεκόμενα κομμάτια της Υποδομής AAI αποθηκεύουν πολλαπλά cookies:

  • Ο δικτυακός τόπος πιστοποίησης του Οργανισμού Προέλευσής σας. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session), το οποίο χρειάζεται για τη διατήρηση της κατάστασης πιστοποίησης σας. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.
  • Ο εξυπηρετητής web (web server) του εκδότη/παρόχου που φιλοξενεί τους προστατευμένους πόρους που έχετε ζητήσει πρόσβαση. Το cookie αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό της συνεδρίας (session) και, ενδεχομένως, τη διεύθυνση URL που ζητήσατε πριν οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο.

Όλα τα cookies ονομάζονται επίσης και cookies συνεδρίας. Τα cookies συνεδρίας υπάρχουν μόνο για την τρέχουσα συνεδρία του προγράμματος περιήγησης (browser). Από τη στιγμή που θα κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης σας, θα διαγραφούν και θα πρέπει να πιστοποιηθείτε και πάλι από το ίδρυμά σας κατά την πρόσβαση σε κάποιον προστατευμένο πόρο.