Συνεργατικά σχήματα

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020

Στα πλαίσια δραστηριοτήτων του ΣΕΑΒ έχουν δημιουργηθεί μικρά συνεργατικά σχήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε μεμονωμένες ηλεκτρονικές πηγές, για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ορισμένα από τα μέλη του Συνδέσμου.

Τα τρέχοντα ενεργά συνεργατικά σχήματα παρέχουν πρόσβαση στις παρακάτω πηγές/υπηρεσίες:

 • Journal and Highly Cited Data
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • MathSciNet
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • ProQuest Dissertations & Theses A & I
  • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • SIAM
  • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Turnitin
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Web of Science
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πολυτεχνείο Κρήτης

Ως αποτέλεσμα προτάσεων-προσφορών από εκδότες και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδρύματα, έχει διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικού σχήματος για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Emerald Emerging Markets eCases
 • ProQuest One Literature
 • Reaxys (Elsevier)
 • SciFinder (CAS)
 • Πηγές για Νομικές βιβλιοθήκες
 • Συλλογές περιοδικών Brill

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με: