Συμφωνία του Cambridge University Press με το HEAL-Link

Συμφωνία του Cambridge University Press με το HEAL-Link

Πληροφορούμε τα Ιδρύματα-Μέλη του Heal-Link ότι οι χρήστες τους έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Cambridge University Press (http://journals.cambridge.org) τα οποία αριθμούν τα 162. Η πρόσβαση γίνεται με τη γνωστή μέθοδο της αναγνώρισης της ΙΡ διεύθυνσης του χρήστη.

Share