Συμφωνία συνεργασίας HEAL-Link και Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Συμφωνία συνεργασίας HEAL-Link και Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ο ΣΕΑΒ και το Directory of Open Access Journals (DOAJ) προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της πρόσβασης και της διάχυσης του περιεχομένου των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται στην Ελλάδα ή περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που δέχονται για δημοσίευση άρθρα στην Ελληνική γλώσσα. Πιο αναλυτικά ο ΣΕΑΒ θα αναλάβει:

  • Tην μετάφραση και συνεχή ενημέρωση των ιστοσελίδων του DOAJ στα ελληνικά.
  • Tον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ελληνικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που ευρετηριάζονται ή προτείνεται να συμπεριληφθούν στο DOAJ σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του DOAJ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προτάσεις για τίτλους περιοδικών που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο του DOAJ, απευθυνθείτε στον κο. Γεωργίου Παναγιώτη, e-mail: panos@lis.upatras.gr, τηλ: +3026109696923, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.

Share