Συμμετοχή της AMELib στην ABC Global Book Service

Συμμετοχή της AMELib στην ABC Global Book Service

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος υπέγραψε συμφωνία με το Accessible Books Consortium (ABC), μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), για τη συμμετοχή της AMELib στην υπηρεσία ABC Global Book Service.

Η ABC Global Book Service (“η Υπηρεσία”) είναι ένας παγκόσμιος ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλίων σε προσβάσιμους μορφότυπους που παρέχει σε εξουσιοδοτημένες οντότητες τη δυνατότητα αναζήτησης και υποβολής αιτημάτων για προσβάσιμα βιβλία.

Η εν λόγω Υπηρεσία, παλαιότερα γνωστή ως υπηρεσία TIGAR, είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που επιτρέπει στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες για τους τυφλούς και τους οργανισμούς που εξυπηρετούν άτομα με εντυπο-αναπηρία, να αποκτήσουν εύκολα το προσβάσιμο περιεχόμενο που χρειάζονται ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους στόχους της Συνθήκης του Μαρακές σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες φορείς εντάσσουν τον κατάλογό τους και μπορεί να ζητήσουν προσβάσιμα ψηφιακά βιβλία που συνεισφέρουν άλλοι οργανισμοί με σκοπό τη συμπλήρωση της συλλογής και διανομής του σε άτομα με προβλήματα όρασης, ή άλλης εντυπο-αναπηρίας.

Στις χώρες που έχουν επικυρώσει και εφαρμόσει τις διατάξεις της Συνθήκης VIP του Μαρακές, όπως η Ελλάδα, τα βιβλία αυτά μπορούν να ανταλλάσσονται διασυνοριακά μεταξύ των συμμετεχουσών εξουσιοδοτημένων οντοτήτων χωρίς να ζητούν άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Share