Συμβολή ΣΕΑΒ στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας

Συμβολή ΣΕΑΒ στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επί 20 συναπτά έτη παρέχει πρόσβαση σε ξενόγλωσσο ηλεκτρονικό περιεχόμενο (ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων) διεθνών, αναγνωρισμένων επιστημονικών εκδοτών. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας και στηρίζεται ανελλιπώς σε ετήσια βάση από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, οι ανάγκες των καθηγητών, των φοιτητών και των ερευνητών έχουν αυξηθεί. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργασία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών και η πρόσβαση σε αξιόπιστες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική.

Ο ΣΕΑΒ, μέσω της ιστοσελίδας του αλλά και μέσω της Γενικής Βάσης Συγγραμμάτων του Ευδόξου, παρέχει συνεχή πρόσβαση σε περισσότερα από 117.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Η κάλυψη των συλλογών είναι διαθεματική. Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του βιβλίου, με δυνατότητα να το μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών, ούτε στον αριθμό των μεταφορτώσεων (downloads). Το διδακτικό προσωπικό έχει δικαίωμα να αναρτήσει υπερσυνδέσμους ή/και κεφάλαια βιβλίων στα online μαθήματά τους που πραγματοποιούνται μέσα από τις επίσημες υποδομές των Ιδρυμάτων, αναφέροντας την πηγή προέλευσης. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά βιβλία του ΣΕΑΒ, έχουν αγοραστεί με δικαιώματα χρήσης στο διηνεκές.

Επιπρόσθετα, χάρη στην πολυετή και άψογη συνεργασία με τον εκδότη SpringerNature και κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών, ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 σε επιπλέον 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία για τη στήριξη των διδακτικών αναγκών των Ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για διδακτικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία αναφοράς, άτλαντες, εργαστηριακά εγχειρίδια, εγχειρίδια και κάποιες μονογραφίες. Τα βιβλία αυτά είναι επίσης προσπελάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΑΒ αλλά και μέσω της Γενικής Βάσης Συγγραμμάτων του Ευδόξου.

Τέλος, μέσω της Γενικής Βάσης Συγγραμμάτων του Ευδόξου, διατίθενται ανοικτά (ελεύθερης πρόσβασης) περίπου 500 ελληνικά διδακτικά συγγράμματα του αποθετηρίου «Κάλλιπος».

Η ισότιμη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές διεθνούς κύρους και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ήταν και παραμένει ο πρωταρχικός στόχος του ΣΕΑΒ. Η υλοποίηση του στόχου αυτού, μέσω της συνεχούς υποστήριξης και της σταθερής συνεργασίας με το ΥΠΕΘ, αποδεικνύεται ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, ειδικά τις μέρες αυτές, που όλη η ελληνική, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αγωνίζεται και πετυχαίνει τη συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελεί.

Share